Brány sa vo všeobecnosti rozdeľujú na:

Posuvné brány samonosné

sú v súčastnosti najviac používané brány. Ich najväčšou prednosťou je minimálna údržba týchto brán, možno parkovať ihneď za bránou a lacnejšia a jednoduchšia stavebná príprava. Za použitia brzdy možno brány použiť aj na šikmé povrchy, kde je vyžadované aby brána jazdila do kopca. Jedinou nevýhodou týchto samonosných brán je to, že pre otvorenie potrebujú cca o 1 / 3 viac miesta, než je samotná tranzitné dĺžka tejto brány.

Posuvné brány jazdiace po koľajnici

požívajú sa väčšinou tam, kde nie je dostatok miesta pre samonosnú bránu. Bočný priestor pre otvorenie tejto posuvnej brány musí byť rovnako veľký ako prejazd brány. Koľajnice brány sa musia najmä v zime udržiavať od nečistôt aby bol zaručený bezproblémový chod týchto brán.

Dvojkrídlové a jednokrídlové brány

používajú sa hlavne v miestach, kde nemožno umiestniť posuvné brány. Chod týchto brán je veľmi tichý a bezproblémový, ale vyžadujú viac priestoru za bránou. Brány sa osádzajú skrutkovitou pánty, ktoré vám zabezpečia v prípade pohybu stĺpikov jednoducho bránu doladiť.

Brány od Betafence

Egidia®

je moderná samonosná brána, ktorá funguje solídne, spoľahlivo a bez porúch, bez ohľadu na klimatické podmienky.

NOVINKA – spoločnosť Betafence pre Vás prichystala unikátny Gabiónové systém oplotenia, ktorí predčí všetko, čo ste doteraz medzi ploty spoznali. Gabión Zenturo, to sú dve špeciálne siete, ktoré vypĺňajú rôznymi druhmi materiálov. Spoločne sa stĺpiky Bekaclip, dokážete vytvoriť unikátny systém oplotenia.