Všetky brány možno osadiť automatickými pohonmi, ktoré možno ovládať diaľkovými ovládačmi, kľúčovými spínačmi, kódovou klávesnicou  alebo napríklad aj mobilným telefónom a rôznymi vybaveniami od týchto svetových výrobcov automatických pohonov. Samozrejmosťou je aj naprogramovanie automatického otvárania a zatvárania na Vami zadaný čas. V prípade použitia automatického pohonu nemožno v žiadnom prípade bránu ručne otvoriť – odpadá tak použitie rôznych zámkov a pod. Pri výpadku elektrického prúdu možno bránu prepnúť do manuálneho ručného otvárania a potom ju ľahko otvárať a zatvárať ručne.