Brány posuvné po koľajnici sú istou náhradou k neseným bránam, a to v prípade, kde nie je na strane prejazde toľko miesta, aby sa dala použiť brána nesená. Ďalšie využitie týchto brán je v prípade, že brána bude príliš ťažká (dlhá, vysoká).

Nevýhodou týchto brán je ich potreba (prevažne v zimných mesiacoch) vykonávať čistenie mechanických spodných častí brány.

Maximálna odporúčaná šírka tranzitu je do 10 m.

Maximálna odporúčaná výška brány je do 2 m.

Posuv brány je vedený na profesionálnych pojazdových kladkách a aj všetky tieto brány dodávame s automatickými pohonmi na otváranie diaľkovými ovládačmi.