Použitie klasických plotov, pletív majú veľmi široké uplatnenie, ako v oblasti súkromnej, ako je zabezpečenie pozemkov, tak aj oblasti verejnej. Takéto typy plotov, bežne môžeme vidieť okolo seba, na ihriskách, okolo stavebných plôch atď.

V poslednej dobe sa však do popredia presadzujú poplastované ploty, ktoré vďaka ochrannému povrchu majú dlhšiu dobu životnosti. Sú prakticky bezúdržbové a v nezastavaných oblastiach, ako sú parky oveľa lepšie zapadajú, a nenarušujú ráz krajiny. V neposlednom rade je veľká výhoda, farebná variabilita jednotlivých produktov.

Zabezpečenie herných ihrísk špeciálnym zvýšeným plotom. Tvary, rozmery plotu a pletív sa dajú vždy prispôsobiť potrebám zákazníka.
Pletivo pre tenisové kurty. Sieť s PVC úpravou tlmí nárazy loptičiek tak, že sa už neodrážajú do herných plôch.

Jemné poplastované pletivo, ktoré slúžia k zabráneniu pohybu drobným hlodavcom.

Gabiony Zenturo

Hľadáte nejaké zaujímavé ploty, respektíve nejaký unikátny moderný plot? Skúste sa pozrieť na Gabióny Zenturo. Ide o systém gabionových panelov, ktoré sa dajú vyplniť desiatkami rôznych materiálov.